Kūrėjas ir kūrybinių projektų rėmėjas

Eilėraščiai

Būtų keista

Būtų keista,
Jei šilas neoštų.
Būtų keista,
Jei Nemunas netekėtų
Ir upeliai nečiurlentų.
Būtų keista,
Jei skausmui geliant
Kas nors neatjaustų,
Jei vargą vargstant
Kas nors nepadėtų,
Jei džiaugsmu nebūtų
Su kuo dalintis.
Būtų keista,
Jei žmonės vieni kitų
Nemylėtų.
Būtų keista…

 

Svirties kalba

Tikėti ateitim privalom,
Tikėt žmonėm labai svarbu.
Nesijaudink, jei kas apgavo,
Juk apgauti lieka abu.

Tai kas, kad daug yra galingų,-
Mieliau pabūt su paprastais.
Gyvenimo nebūna be vingių,
Nesidžiauk metais prarastais.

Draugai…Ar daug tikrųjų?
Gerai, jei nieks neišduoda.
Blogai, jei nežinia kur žiūri
Ir tik dėl mados ranką paduoda.

Gyvenimas – šulinio svirtis,
Girgžda semiant be saiko.
O gal jis – upė? Kurioje irtis
Reikia, kol irklai atlaiko…

 

Vakaras prie upės

Vakaras. Temsta.
Nurimsta dienos garsai.
Ir upė tarsi lėčiau teka.
Lakštingalą girdžiu.
Tenai, už vingio,
Gojuose žaliuos,
Krenta upelis į Nemuną
Ir dingsta verpetuose tėkmės.
Krenta upelis Krakila, ir aš
Krentu, kad pakilčiau
Lyg paukštis, tarsi atgimčiau
Naujai džiaugtis
Vakarėjančiu dangumi.

 

Miniatiūros 

Gerumas

Kartais pralaimėjimas veda į pergalę, o kartais į didesnį pralaimėjimą. Todėl visada geriau laimėjimas, kad ir koks mažas jis bebūtų. Gal ir reikėtų orientuotis į optimizmą, į teigiamas emocijas, į kilnius siekius bei lūkesčius. Gamtoje ir gyvenime nebūna vakuumo, todėl, kai gėris užima daugiau erdvės ir laiko, mažiau vietos lieka blogiui. Reikia pasakyti, kad geruoju visada ir visur daugiau pasieksime. Tad žadinkime savyje gėrį.

 

Erdvė ir laikas

Džiaugiuosi žmonėmis, kuriuos pažįstu, įsidėmiu jų lūkesčius, siekius, darbus. Ateitis vilioja. Kas laiką skubina? Ir niekas jo nestabdo. Niekas erdvės neaprėpia ir gelmių neišmatuoja. Meilė ir kūryba mus palaiko bei taurina. Laiko įveikti neįmanoma. Jis nepaperkamas ir negailestingas, vis skubantis…

 

Aforizmai

Skleiskime gerumą vieni kitiems, kol neužversta gyvenimo knyga.

Jei plauki ten, kur neša vėjas,
Tai gali užplaukti ir ant seklumos.

Didesnė bėda visada užgožia mažesnes. Taip ir didesnis džiaugsmas – ryškiausias.

Sielos sunkumų raumenimis nepakelsi.

Vaikščiojant žeme pėdos visada palieka pėdsakus. Tik padebesiais skraidantys arba upės srovės nešami žmonės jų nepalieka.

Kai nesidalija nei džiaugsmais, nei rūpesčiais, tai ir nežinai, ar jis draugas, ar tik apsimetęs juo.

Brandos egzaminą laikome kasdien,
Ne tik baigdami mokyklą.

Pasitikėjimas ateina ne iš karto, tik nusivylimas gali būti staigus.

Vieni žmonės per trumpą laiką savo sumanumu ir darbštumu daro stebuklus, kiti – neveiklumu daug praranda.

Audros laužo medžius. Gyvenimas bando žmonių likimus.

Bendravimas su žmonėmis padeda suvokti, kad gyvenimo prasmė – ne turtai, ne išdidumas, o paprastas, teisingas ir tobulas požiūris į viską, kas mus supa.