Seimo nario darbai Prienų ir Birštono kraštui

Atstovaudamas Prienų ir Birštono kraštą (2000 – 2011) LR Seime , J.Palionis dirbo kaip parlamentaras, kurio pagrindinis tikslas buvo padėti žmonėms, kelti politikos kultūrą bei Seimo prestižą.

Parlamentaro, Prienų ir Birštono krašto atstovo LR Seime, kūrėjo, Birštono Garbės piliečio, novatoriškų idėjų sumanytojo ir įgyvendintojo, Juozo Palionio asmenybė, kurios dėka  įkurta ir sėkmingai realizuojama Prienų bei Birštono krašte inovatyvi ir labdaringa veikla.

Gyvenimo keliu nueita nemaža atkarpa. Eita atsakingai ir prasmingai. Ir išties nuveikta nemažai. Juozas Palionis labai mylėjo savo gimtąjį panemunių kraštą ir jo žmones aplink Prienus ir Birštoną. Vertino ir labai stengėsi įprasminti visus gerus savo kraštiečių darbus. Pats visuomet atsakingai vykdė savo prisiimtą pareigą tarnauti žmogui.

Nuo pačių pirmų žingsnių, nuo 2000 m., kai Juozas Palionis buvo išrinktas į Seimą atstovauti Birštono ir Prienų kraštui , jo darbai vienas paskui kitą rikiavosi į dienos ritmu nepabaigiamų darbų virtinę.

Svarbu buvo viskas. Kiekvienas darbas ir kiekvienas žmogus. Reikėjo eiti dideliais žingsniais , žiūrėti toli siekiančiu žvilgsniu, aprėpti viską, įžvelgti tai, kas svarbiausia , ir numatyti į priekį taip, kad viskas būtų atlikta laiku . Ir padaryti kuo mažiau klaidų, kurios skaudina žmogų. Atsiliepti į kiekvieną pagalbos šauksmą ir išklausyti kiekvieno. Išgirsti, kad galėtum padėti. Teisingai. Vertinti savo nuveiktus darbus, kad nereikėtų kaltinti kitų. Ko niekuomet ir nebūdavo. Tačiau suspėti – privalu. Nes laikas byrėjo maža  smiltele į didžiulį nuveiktų darbų aruodą .

Juozas Palionis – vienintelis savo krašto globėjas, parodęs kaip Seimo narys gali ir turi bendrauti su įvairių profesijų žmonėmis – išklausyti, užjausti, patarti ir padėti. Parlamentaras visada suspėdavo dalyvauti renginiuose, visada būdavo geros nuotaikos, malonus ir paprastas, kad nebijodavai paklaust, diskutuoti, išsakyti kartais ir piktą nuomonę apie valdžią.

Juozas Palionis turėjo pakankami žinių ir patirties. Savo veikla jis pademonstravo  asmenines moralines nuostatas, profesinę ir politinę atsakomybę bei principų pastovumą.

Bendraudamas su savo rinkėjais Juozas Palionis visuomet buvo jiems dėmesingas, paprastas ir nuoširdus, jautrus žmogui, gamtai, savo kraštui, turintis sveiko humoro gyslelę, daug sumanymų, sugebantis su kitais dalintis savo dvasiniais turtais ir puoselėti kraštiečių kūrybines galias, siekti tolerancijos ir santarvės.

Kraštiečius visuomet žavėjo Juozo Palionio dėmesys ir atjauta vienišiems ir socialiai pažeidžiamiems, nesugebantiems už save pakovoti žmonėms.

Pavydėtinas buvo ir parlamentaro optimizmas bei sportinis entuziazmas. Savo aktyvia vidine būsena jis sugebėdavo užkrėsti ir aplinkinius, įdėmiai išklausyti ir atjausti kiekvieną, pritraukti ir užimti kuo daugiau jaunų žmonių.

Pagrindinėje politiko veiklos sferoje – įstatymų leidyboje, J.Palionio iniciatyva pasiūlytos ir priimtos per dvidešimt įstatymų pakeitimo projektų, kaip pvz.: labdaros ir paramos, biudžetų įstatymų, Valstybinio socialinio draudimo, Mokesčių administravimo, gyventojų turto ir pajamų deklaravimo, parengtas Kultūros paveldo įstatymo 5 straipsnio patobulinimas, Kredito unijų įstatymo patobulinimas.

J.Palionio iniciatyva Seimas pateikė du protokolinius įrašus Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Bendru rūpesčiu su Birštono ir Prienų savivaldybių tarybomis bei administracijomis pasiekta, jog kraštas gali žengti koja kojon su visa Lietuva. Yra geros perspektyvos vystyti ekonomiką, artėti prie subalansuoto biudžeto, plėsti investicinę programą, vis labiau pasitelkti ES fondus, aplinkos apsaugos investicinio fondo lėšas, vystyti turizmą. Parlamentaro rūpesčiu,  kiekvienų jo darbo metų LR Parlamente, biudžete būdavo numatomos nemažos lėšos, kurios įgalindavo toliau vystyti ekonomiką, sportą, mokslą ir kultūrą bei spręsti socialinius reikalus.

Seimo nario J.Palionio dėka buvo skirtos lėšos Jiezno ir Birštono gimnazijų, Stakliškių ir ,,Revuonos“ vidurinių mokyklų rekonstrukcijai, Prienų daugiafunkcinio sporto centro statybai, Birštono viešosios bibliotekos, snatorijos „Tulpė“, Prienų kultūros centro, Prienų krašto muziejaus renovacijai, Vytauto kalno papėdės Birštone rekonstrukcijai, Kairiojo Nemuno kranto sutvirtinimui Prienuose, kelio atkarpos Nemajūnai – Siponys asfaltavimui.

LR Seimo nario J.Palionio tarpininkavimo dėka  Prienų greitosios medicinos pagalbos tarnyba aprūpinta dviem automobiliais:  penkių vietų „Mitsubishi Outlander“ ir  „VW Transporter“. Jiezno kultūros namų stogo remontui ir šviesos muzikai J.Palionis paskyrė 8000 lt. Stakliškių ir Jiezno kultūros namams padovanojo akordeonus. Pasirūpino investicija Jiezno bažnyčios fasado remontui ir mašinų stovėjimo aikštelei įrengti. Remtinoms ir aktyvioms šeimoms užsakinėjo rajoninius laikraščius.  Įvairių švenčių prizininkams pirko dovanas ir prizus. Prienų rajono ir Birštono krašto laikraščio „Gyvenimas“ šventiniuose apdovanojimuose įsteigė savo vardo nominaciją  „Už kūrybiškumą“, kuria skatino aktyvius, visuomeniškus, kuriančius žmones. Prienų rajono ir Birštono abiturientams J.Palionis buvo įsteigęs vardines stipendijas. Pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujantis buvo skiriamos stipendijos: vidurinio mokslo baigimas dešimtukais, aktyvi visuomeninė veikla, šeimos finansinė padėtis.

Daugiausia Seimo nario J.Palionio nuveikta kaimo žmonių – vienišų senelių, neįgaliųjų – paramos srityje. Prienų rajone sustabdytas sveikatos priežiūros įstaigų naikinimo vajus.  Jiezne, Veiveriuose, Balbieriškyje likusios palaikomojo gydymo ligoninės – tai pagalba žmogui arti namų. Tarpininkaujant Seimo nariui, surasta lėšų Balbieriškio slaugos ligoninės rekonstrukcijai.

Puiki Seimo nario J.Palionio iniciatyva – dovanos socialiai neapsaugotiems kaimo senoliams, vaikams. Seimo narys kaip labdarą  Prienų ir Birštono krašto neįgaliesiems vežė funkcines lovas, invalidų vežimėlius, vaikštynes ir kitokią kompensacinę techniką. J.Palionis kraštiečiams dovanojo skalbimo mašinas, virykles, šaldytuvus, virdulius, dulkių siurblius. Bibliotekoms, mokykloms – kompiuterius. Seimo nario iniciatyva ( ir parama) Prienų globos namuose atidaryta kompiuterių klasė.

Pilietiškumo ugdymo linkme  Seimo narys J.Palionis nuveikė daug gerų darbų. Susitikdamas su mokyklų, gimnazijų jaunimu, J.Palionis skatino domėjimąsi savo šeimos istorija, savo kaimu, rajonu, Tėvyne. Seimo nario iniciatyva  buvo suorganizuotas rašinių  konkursas „Gyvenu Europoje“. Suaugusieji skatinti domėtis kraštotyra, kaupti medžiagą apie iškilius rajono žmones, kūrėjus. Moraline ir materialine Seimo nario parama paženklintos knygos apie Prienus, Balbieriškį, Birštoną, spalvingas ir informatyvus bet kurio kraštiečio svetainę galintis papuošti rajono žemėlapis.