Istorija

Juozo Palionio darbai buvo įgavę tokį mastą ir pagreitį visose gyvenimo sferose, kad nebuvo galima sustoti. Todėl su parlamentaro netektimi, jo darbų veikla nenutrūko. Šį  įsipareigojimą prisiėmė artimiausi Juozo Palionio žmonės – šeimos nariai. Taip įsikūrė JPLPF(Juozo Palionio Labdaros ir Paramos Fondas).

Kad lengviau ir paprasčiau būtų galima padėti kiekvienam , Juozas Palionis sumanė įsteigti  labdaros ir paramos fondą. Realizuoti sumanymo parlamentaras nespėjo. Šią atsakomybę ir pradėtus darbus įsipareigojo vykdyti šeimos nariai. Šiandieną gyvuojančiam fondui už jo idėją reikėtų pirmiausia padėkoti šviesaus atminimo Seimo nariui, o už įgyvendinamus projektus – Palionių šeimai, tęsiančiai sumanytojo darbą. Juozas Palionis ir parengė šio fondo įstatus, numatė pirmuosius darbus, tačiau jų įgyvendinti nepavyko. Šeima tapo Fondo įkūrėja, darbų vykdytoja, bei naujų iniciatyvų sumanytoja.

JPLPF  komanda ir jo vadovė Edita Palionytė dėmesingai ir atsakingai vykdo fondo įsipareigojimus ir garbingai tęsia tėčio, LR Seimo nario , Birštono Garbės piliečio Juozo Palionio duotus įsipareigojimus gimtinei ir jos žmonėms: “Mūsų gyvenimo laikas skaičiuojamas ne dienomis, o skriejančiomis darbų, rūpesčių, atgaivos akimirkomis. Laikas tirpsta kaip atlydžio sniegas. Tačiau šioje tėkmėje lieka tvarūs būties įspaudai: netikėti atradimai, naujos pažintys, pasidalijimas duona, žodžiu, širdies šiluma. Būkime turtingesni dalindamiesi, būkime laimingi bendraudami.“

Šios parlamentaro mintys drauge ir talismanas ir varomoji jėga, uždeganti, skatinanti, motyvuojanti, įkvepianti naujiems darbams. Kad augtume, gražėtume, būtume artimesni, nuoširdesni, pastabesni ir šiltesni vieni kitiems. .

Laikas nesustojo. Dievas užtrenkė duris, tačiau plačiai atvėrė langus. Pro juos telpa viskas: parama, gerumas, abipusis supratimas, palaikymas, bendradarbiavimas, šiluma.

Vienu iš svarbiausių fondo tikslų tapo knygų leidyba. Jos buvo Juozo Palionio kasdienybės atgaiva ir begalinis noras, kad Prienų  ir Birštono krašto  žmonės, nusipelnę šiam kraštui ir garsinantys jį, būtų deramai pagerbti. Parlamentaras  labai stengėsi, kad Prienų ir Birštono krašto kaimų istorijos sugultų į knygų puslapius. Savo gimtinės  ir Lietuvos išlikimą šis žmogus matė knygoje įprasmintos istorijos puslapiuose. Juozo Palionio manymu kiekvienos tautos istorija verta išlikimo ir pagarbos, todėl ateinančioms kartoms verta testamento , surašyto knygoje.

 

JUOZO PALIONIO LABDAROS IR PARAMOS FONDO veikla:

2011 m. pradėti labdaros ir paramos fondo darbai įgavo didžiulį pagreitį. Darbų tęstinumo laukė pradėti knygų projektai, sportiniai renginiai. Visuomenė labai greitai įsijungė į projekto iniciatyvas, pasinaudodama galimybėmis, suskato plėsti sportines, kultūrines, socialines, švietėjiškas iniciatyvas. JPLPF stengėsi atsiliepti į kiekvieną idėją, gražų sumanymą ar pagalbos šauksmą. Taip metų eigoje pavyko prisidėti prie šių Prienų ir Birštono krašte vykdomų iniciatyvų:

Prienų rajono savivaldybės ir „Gyvenimo“ laikraščio vyrų krepšinio turnyro, skirto Juozo Palionio atminimui.

Prienų rajono salės futbolo turnyro, skirto Juozo Palionio atminimo taurei laimėti.

Pietryčių Lietuvos MMKL turnyro, skirto Juozo Palionio atminimo taurei laimėti.

Sporto festivalio „Mes galime“, skirto Kovo 11-ajai.

Prienų rajono mokinių kūrybos parodos-konkurso „Žiemos improvizacija“.

Prienų rajono mokinių gimtosios kalbos konkurso-viktorinos „Gyvoji kalba“ , skirtos Juozo Palionio atminimo prizui laimėti.

Moters dienos, Kovo-8 osios proga įsteigos Metų moters nominacijos.

Prienų miesto jubiliejui skirtų  futbolo žaidynių, vykusių Prienų miesto dienų metu.

Laikraščio „Gyvenimas“ metų šventėje, kasmetinėje nominacijoje „Už metų darbus“ apdovanota poetė Stefa Juršienė- už gyvenimo įprasminimą kūryboje, Dalytė Raslavičienė –Prienų rajono politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkė- už pagarbą istorijai.

Pirmojo  tarptautinio pianistų ir ansamblių konkurso „MUSICA PIANOFORTE“ Birštone.

Finansuota Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos mokinio konkursinė kelionė į Italiją.

Jiezno gimnazistams padovanoti kaklaraiščiai.

Finansiškai paremtas Birštono senjorų klubas „Bočiai“.

Birštono neįgaliųjų draugijai padovanota skalbimo mašina.

Apdovanoti geriausiais rezultatais  Prienų „Revuonos“ vidurinę mokyklą baigusieji abiturientai.

Finansiškai paremta Birštono vienkiemio bendruomenės organizuota klojimo teatrų šventė Matiešionyse „Kur Nemuno mėlynas kelias“.

Finansiškai prisidėta prie filantropo bei žymaus keliautojo, memuaristo, Ustronės dvarininko S.Moravskio skaitymų Jundeliškėse, kalbininko Jono Kazlausko 82-ųjų gimimo metinių minėjimo Matiešionyse.

Finansiškai paremta Prienų rajono medžiotojų šventinė sueiga.

Išleista poetės Stefos Juršienės dešimtoji kūrybos knyga „Prakalbintoji upė“.

Šilavoto seniūnijos neįgaliųjų draugijos patalpoms padovanoti baldai.

Prienų rajono neįgaliųjų draugijai padovanotas kompiuteris.

Suteikta finansinė parama Prienų meno mokyklos projektui „Keliauk, pažink, dalyvauk“.

Pastatyta lauko pavėsinė Prienų Socialinių paslaugų centre.

Prienų „Žiburio“ gimnazijos bendrabučiui padovanota viryklė.

Suteikta parama Birštono onkologinių ligonių klubo „Viltis gyventi“ respublikiniam projektui „Nedelsk“ įgyvendinti.

Suteiktas finansavimas V.Petkevčienės ir J.Palionio knygai „Čia Nemunas vingiuoja“ leidybai bei jos pristatymo šventei Birštono savivaldybėje, Siponių kaime, Siponių dvare.

Fondo veiklos pradžioje visi darbai buvo susiję su šviesaus atminimo Juozo Palionio idėjų ir projektų įgyvendinimu. Plečiantis fondo veiklai, jo paramos kreipiasi  vis daugiau įvairių visuomeninių organizacijų, švietimo įstaigų, sporto klubų bei sportinių renginių organizatorių. Fondas parėmė ne vieną trumpalaikį  ir ilgalaikį švietimo įstaigų projektą. Paramos susilaukė ir pavieniai asmenys.

Džiugu, kad sportiniai renginiai, skirti Juozo Palionio taurei laimėti, tampa tradiciniais.

JPLPF  įkūrėjai, Juozo Palionio šeimos nariai, yra ir pagrindiniai fondo finansuotojai. Patys rūpinasi ir ieško finansinių šaltinių, pavienių asmenų, kurie galėtų ir norėtų paremti labdaringą JPLPF iniciatyvą.

Fondo atstovai labai nori, kad labdaringa veikla nenutrūktų, kad kilni idėja – padėti žmogui- klestėtų. Todėl džiugu ir sveikintina, kai atsiranda bendraminčių, geros valios žmonių. Kai tiki, tuo, ką darai, būtinai atsiveria durys į gerumą, supratimą, meilę artimui.

JPLPF turi atidaręs sąskaitą, į kurią galima pravesti 2% atskaičiuojamų pajamų mokesčio.

Visi, kuriuos sudomino labdaringa fondo idėja, gali pasinaudoti šia galimybe ir prisidėti prie gerų darbų ir gražių idėjų įgyvendinimo.

Smagu, kai pildosi svajonės, kai skruostus papuošia džiaugsmo ašaros, kai dėkingumas sugrįžta nuoširdžiu padėkos žodžiu. Didžiausios vertybės auga kartu su mumis. Eidami, padėdami vieni kitiems auginame gėrį ir augame patys.

Dalinkimės ir būsime turtingesni – toks buvo fondo iniciatoriaus Juozo Palionio gyvenimo credo. Jis tapo testamentu Juozo Palionio labdaros ir paramos fondo įkūrėjams ir darbų įgyvendintojams. Šio kilnaus sumanymo vedini fondo nariai stengiasi gyvenimo pilnatvei suteikti kuo daugiau šiltų ir šviesių spalvų.