Veiklos vertinimai, padėkos, publikacijos spaudoje