Prienų krašto kūrėjų klubas „Gabija“

Gabija_be_fono

2007 m. balandžio 16 d. į Prienų krašto muziejų susirinko iniciatyvinė būsimojo Prienų krašto kūrėjų klubo grupė.

Pirmasis gabijiečių iniciatyvinės grupės susirinkimas vyko 2007 m. balandžio 12 d. Prienų krašto muziejuje. Tai mūsų krašto atstovui Seime Juozui Palioniui kilo  idėja suburti krašto literatus. Aptarti šią idėją atvyko Anelė Razmislavičienė, Rasa Zdanevičienė, Seimo narys Juozas Palionis, Palma Pugačiauskaitė, Stefa Juršienė, Anarsija Adamonienė, Irena Sipavičienė, Asta Ferevičienė. Gyvoje diskusijoje ir kilo klubo steigimo, jo veiklos idėjos. Kadangi susirinkusieji nutarė aktyviai dalyvauti  krašto kultūriniame gyvenime, skleisti literatūros palikimo aktualumą, dalintis kūryba, tai ir pasirinko Gabijos – ugnies deivės – vardą. Asociacija „Prienų krašto kūrėjų klubas GABIJA“ įsteigta 2007 m. rugsėjo 10 d.

 

 

2007 m. Seimo nario rūpesčiu buvo sudaryta ir išleista Prienų krašto kūrėjų – Lietuvos rašytojų sąjungos narių ir literatų mėgėjų – poezijos rinktinė. Knygos gimimą pasveikino kraštiečiai Lietuvos rašytojų sąjungos nariai Aldona Ruseckaitė ir Gintautas Dabrišius. Seimo narys Juozas Palionis sake, kad per kelerius metus Prienų krašte pažino daug kūrybingų žmonių, kurie rašo…tik sau. Nuolat bendraudamas ir sugalvojo, kad gražu būtų juos suburti.Taip gimė knyga, kurioje, toli gražu, tilpo ne visų kūrėjų posmai. Įsteigtas Prienų krašto kūrėjų klubas GABIJA tęsė šį darbą. Kraštiečių kūrėjų almanachai pasklido po visą kraštą.

 

2007 m. rugpjūčio 1 d. kalbininko profesoriaus Jono Kazlausko gimimo metinių minėjime Matiešionyse – Juozas Palionis ir GABIJOS klubo narės.

 

Gabijiečiai jubiliejiniame rašytojo, Prienų Garbės piliečio Vytauto Bubnio vakare 2007 m. spalio 19 d.

 

2008 m. rugsėjo mėn. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre gabijiečiai drauge su partneriais - Prienų krašto muziejumi, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešąja biblioteka - organizavo pirmąją Knygų mugę Prienuose, kuri tapo tradicine, kasmetine. Mūsų pirmieji svečiai buvo rašytojas Vytautas Bubnys, literatūrologas Alfredas Gusčius, rašytoja, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė, poetas Rimgaudas Graibus, leidyklos “Trys žvaigždutės” vyr. redaktorius Jeronimas Laucius. Dalyvavo LR Seimo narys Juozas Palionis – pagrindinis renginio rėmėjas. Svečius pasveikino Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas.
Naujausias lietuvių ir užsienio autorių knygas atvežė Rašytojų sąjungos leidykla. Jauniesiems skaitytojams leidykla “Trys žvaigždutės” pateikė platų pasirinkimą įvairiausių knygų.
Skaitytojai mielai įsigijo naują, spaustuvės dažais kvepiančią kraštiečio rašytojo Vytauto Bubnio knygą “Tolimi artimi. At(si)vėrimai”, žinoma, su rašytojo autografu. Ištraukas iš knygos skaitė GABIJOS klubo vadovė Rasa Zdanevičienė su sūnumi Eimantu.
Didelio susidomėjimo sulaukė knygos apie Prienų kraštą. Tai Seimo nario Juozo Palionio rūpesčiu išleistos knygos, rinkiniai, almanachai: „Gyvenimo mokykla. Prienų kraštas:žmonės, darbai, istorija“, Justino Adomaičio „Kaimas gyvas“, „Žmonės ir darbai. Prienų krašto šviesuoliai“.
Seimo narys Juozas Palionis: „Norėčiau, kad knyga visad artėtų prie žmogaus, kad literatūra ir kultūra nuolat turtintų žmones. Jaunajai kartai tai ypač svarbu. Galvoju, kad labai reikšmingas darbas yra ir kraštotyros rinkimas, publikavimas. Savojo krašto istorijos, žmonių, kūrybos pažinimas tampa moraline atsvara šiuolaikiniame greitai besivystančiame pasaulyje. Labai džiaugiuosi, kad pirmoji mugė vainikuota sėkme. Ir toliau remsiu ir globosiu šią iniciatyvą.“
Rašytojas Vytautas Bubnys:“Pritariu minčiai, kad mažosios knygų mugės pasiteisina, nes tai žmonių suėjimai, pokalbiai apie knygą, galimybė ją įsigyti tiesiai iš leidėjų rankų. Šiuo metu knygų tiek daug leidžiama, ir žmogus knygyne net sutrinka, nežino, ko ieškoti. Tokioje mugėje, kur dalyvauja ir rašytojai, skaitytojui malonu ir su rašytoju pabendrauti, ir autografą gauti. Atminimai yra patys brangiausi dalykai. Pirmąjį autografą iš Vinco Mykolaičio-Putino aš gavau taip pat knygų šventėje. Tada labai retai tokios šventės vykdavo. Knyga su autografu laukui bėgant įgauna vis didesnę ir didesnę vertę.“
Literatūrologas Alfredas Gusčius: „Malonu mugėje matyti daug jaunų veidų, tai sako, kad knyga Prienų krašte yra ir bus mylima.“