Nukeliauta toli… Liko gyvos mintys

Pokalbis su Juozu Palioniu apie knygą „Pasidalinkime mintimis“. 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Pasidalinkime mintimis“ – trečioji Seimo nario Juozo Palionio kūrybos knyga. Tai įvairių žanrų – eilėraščių, miniatiūrų, epigramų, aforizmų – rinkinys. Autorius daininga eilėraščio kalba pateikia įvairialypio gyvenimo vaizdą, vidinių išgyvenimų paletę.  Gyvenimas – kiekvienos dienos mozaika, kurioje mainosi džiugesio šviesa ir nerimo šešėliai.. Juozo Palionio kūrybai visuomet būdingas nuoširdumas ir tikrumas. Tai – ir dvasinė bei gyvenimiškoji patirtis, filosofiniai apmąstymai, įžvalgos…Dažnai mąsli būsena veda į svarstymų platybes, kuriose žmogus keliuose ir kryžkelėse. „Poezija semiasi gyvasties iš tikrovės, iš kasdienybės ir net iš nuojautų,­– patvirtina autorius.–Atsigręžti verta jau vien dėl to, kad įsitikintum, ar toli nukeliauta.“

Gerbiamas Juozai, esate išleidęs nemažai knygų. Naujausia – „Pasidalinkime mintimis“. Į ką kreipiatės, kam ji skirta? Kodėl būtent toks pavadinimas? 

Tikrai rėmiau ir išleidau nemažai leidinių apie mūsų krašto istoriją, žmones. Taip pat ne vieną jų kūrybos rinkinį. Tuo labai džiaugiuosi. Tai darysiu ir ateityje. Smagu, kad yra bendraminčių ir pasekėjų – tai ir Prienų krašto kūrėjų klubas GABIJA, krašto šviesuoliai, aktyvūs visuomenininkai – Antanina Aleknavičienė, Jonas Mikučiauskas, a.a. Aldona Degutytė, Valė Petkevičienė, Rasa Zdanevičienė, Asta Ferevičienė,  žurnalistas Justinas Adomaitis. Taip pat Prienų miškų urėdija ir iniciatyvus jos vadovas Robertas Judickas bei daugelis kitų kūrybingų kraštiečių.

Baigiama rengti spaudai „Prienų krašto šviesuolių“ III tomas – Nemuno didžiosios kilpos kelių kaimų istorija. Yra ir daugiau sumanymų.

Tai trečioji mano kūrybos knygelė, dalis kūrybos skelbta  kraštiečių kūrybos almanachuose. Knyga „Pasidalinkime mintimis“ kreipiuosi į įvairius skaitytojus, nes joje keletas žanrų: eilėraščiai, epigramos, miniatiūros, aforizmai. Kiekvienas, tikiuosi, ras kažką sau.

Pavadinimas neatsitiktinis. Mintys būna gyvos, kai jomis dalijamasi, keičiamasi.

Kas skatina rašyti? Kas Jums yra kūryba?

Svarbiausia – vidinis poreikis. Rašau tada, kai mintys liejasi. Rašyti skatina daug kas. Tai ir gėris, ir blogis aplink. Mėgstu kalbėti metaforom, atspindėti mus supantį pasaulį. Čia mano mėgėjiški rašiniai. Mano hobis, ir tiek. Kodėl mėgstamiausi aforizmai? O todėl, kad trumpu sakiniu galima sukoncentruoti mintį ir pasakyti labai daug.

Man kūryba – tai ir saviraiška,  ir dalijimasis: žmogiški patarimai, pastebėjimai bei švelnios pastabos apie negeroves. Be to, pasaulis, žmogus, gyvenimas turi ir begales grožio, gėrio, todėl gimsta ir skaidrios nuotaikos, lyriški eilėraščiai. Viliuosi, kad gal surandu ir pamokančių žodžių, ir paguodžiančių, ir suteikiančių optimizmo.

Keleto Jūsų išleistų knygų viršeliuose – medžiai ir kelias. Kodėl? Knygos „Pasidalinkime mintimis“ viršelyje – Jūsų nuotrauka?

Esu kaimo vaikas ir nenutolau nuo gimtinės. Labai mėgstu paveiksluoti medžius, ypač šimtamečius. Įstabiausi jie būna pavasarį ir rudenį. Medžiai, kaip ir žmonės, turi savo likimus. Jų apsuptyje jaučiuosi ypatingai: džiaugiuosi gamtos grožiu, kuris ir pažadina kūrybingumą.

Taip, tai mano nuotrauka. Tai šimtamečių medžių alėja Nemuno didžiojoje kilpoje, Birštono seniūnijoje.

Esate užsiėmęs žmogus. Kada randate laiko rašyti? Kaip gimsta kūriniai? 

Kūrybingiausias laikas man – ankstyvas rytas. Atsitinka įvairiai: vieni kūrinukai „pasirašo“ iškart, vienu ypu, o kitus tik suplanuoju, o vėliau užbaigiu. Kartais pakanka 2-3 žodžių, iš kurių išsivysto mintis. Labai mėgstu trumpuosius žanrus: epigramas, aforizmus, neilgus eilėraščius.

Kaip gimsta aforizmai? Galbūt dalies jų atsiradimą lemia Jūsų gyvenimo patirtis?

Žinoma, be realios, išgyventos patirties ir aforizmai nebūtų tikri, netgi atpažįstami juos skaitančiajam.

Jūsų linkėjimas kūrėjams.

Kūrėjams palinkėsiu kantrybės ir drąsos ieškoti, daugybės gražių, prasmingų atradimų, kūrybinių svajonių įgyvendinimo. Sėkmės visiems!

Kalbino Rasa Zdanevičienė,
Prienų krašto kūrėjų klubo GABIJA vadovė